Proclaimer en Privacy

 

PLOEG+ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dezeprivacyverklaring.

PLOEG+ respecteert je privacy en zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

 

Persoonsgegevens

PLOEG+ gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze zelf aan ons hebt verstrekt.

Het gaat daarbij om: je (achter)naam, eventueel de naam van je bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer.

Als je ons een vraag stelt via het contactformulier op deze website, of als je per e-mail een vraag stelt of een prijsvoorstel verzoekt,

dan gebruiken we je naam en e-mailadres uitsluitend om een reactie op je vraag te geven of om je een voorstel te vertrekken.

PLOEG+ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Voor het inwinnen van informatie of de aanvraag van een dienst worden de gegevens ongeveer 1 jaar bewaard in een mailarchief of zolang een klantrelatie bestaat.

Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst

met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Google Analytics

Op deze website maakt PLOEG+ gebruik van Google Analyticscookies. Deze worden max. 26 maanden bewaard.

PLOEG+ gebruikt deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken.

PLOEG+ heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, heeft Google de laatste 3 cijfers van het IP-adres laten anonimiseren

en deelt geen gegevens met Google. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.

 

Vragen en rechten

Je hebt het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt, om deze in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Voor vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen via nynke@ploegplus.nl.

Tevens wijzen we je op het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ploeg+ neemt passende maatregelen ter bescherming van het verzamelen, overdragen en opslaan van de gegevens die we verzamelen. Onze website heeft een beveiligde SSL verbinding.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hoasted. Hoasted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Hoasted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Hoasted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verstuurde persoonlijke gegevens zoals contactaanvragen worden niet opgeslagen op online servers.

Wel worden contactaanvragen naar ons (nynke@ploegplus.nl ) gemaild en gebruikt om jouw een reactie of (prijs)voorstel te sturen.

Hoewel wij ons inspannen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens overdracht via het internet niet 100% garanderen. Het verzenden van persoonlijke

informatie geschiedt derhalve op eigen risico. Mocht je aanwijzingen hebben dat er op de een of andere wijze sprake is van misbruik, neem dan contact op met ons via nynke@ploegplus.nl

 

Proclaimer

Ploeg+ is verantwoordelijk voor alle informatie op de website www.ploegplus.nl. Klopt er iets niet of werkt er iets niet? Laat het dan meteen weten, dan kunnen we het zo nodig meteen corrigeren.

 

Ten slotte

Deze privacy verklaring is aan wijzigingen onderhevig. Eventuele wettelijke verplichtingen of wijzigingen anderszins kunnen leiden tot aanpassingen.

Daarom vermelden we steeds de datum van de actuele versie.

d.d. 20 november 2018

 

Contactgegevens

PLOEG+

Kanaalweide 17

4553 EE Philippine

06-29555255

Nynke@ploegplus.nl

www.ploegplus.nl

KVK 62796968