VVV Zeeuws-Vlaanderen

Rol: Algemeen Directeur

 

Januari 2000- januari 2014
Als directeur gaf ik leiding aan de VVV organisatie en was ik verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsvisies, jaarplannen, begrotingen en de voorbereiden van de bestuursvergaderingen. Als meewerkend voorvrouw heb ik talloze communicatieplannen meegeschreven en mee uitgevoerd. Nieuwe magazines, promotie brochures en websites gerealiseerd. Tevens werden in 14 jaar tijd talrijke projecten ontwikkeld en (mede) gerealiseerd, zoals

  • Een projectplan voor een vernieuwd Portaal van Vlaanderen (incl. een deel van de uitvoering).
  • Een grote foto expositie in de open lucht, met diverse fietsroutes.
  • Innovaties in de toeristische dienstverlening.
  • Ontwikkeling van Streekambassadeurs.
  • Ontwikkeling van wandelroutes met GPS. Met dit project won de VVV de eerste toerisme innovatieprijs van de Provincie Zeeland.
  • De Toeristenpas, realiseren van busvervoer voor toeristen in de zomermaanden met aanverwante acties om bezoek aan evenementen te stimuleren