Stichting Zeeuws-Vlaanderen 2014

Rol: Projectleider

Oktober 2011-maart 2015
Als projectleider was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting Zeeuws-Vlaanderen 2014. Deze stichting werd in 2010 opgericht om het jubileumjaar rond 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen in 2014 vorm en inhoud te geven en alle activiteiten te co√∂rdineren. Mijn rol was om in de aanloop naar het jubileumjaar het fundament te leggen, zowel wat een projectorganisatie betreft, als financieel en samen met het bestuur draagvlak te organiseren. Het centrale thema van de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen was ‘Verbinden’.

 

Resultaten

  • In het jubileumjaar 2014 zijn meer dan 100 activiteiten voor en door de bevolking en bedrijven en instellingen georganiseerd.
  • Als stichting zelf organiseerden we de openingsmanifestatie, de slotmanifestatie en het zomerfestival inclusief de historische zwemtocht over de Westerschelde.
  • De evenementen, tentoonstellingen en festivals zijn door tienduizenden mensen bezocht.
  • Ter afronding een jubileumboek met daarin aandacht voor alle activiteiten.