Stichting Scheldebeker

Rol: projectleider

Juli 2015 – januari 2018
Als projectleider in 2014 betrokken bij de organisatie van de historische zwemtocht over de Westerschelde, ‘de Scheldebeker 2014’ en bij het vervolg. Het doel: deze bijzondere zwemtocht (van Vlissingen naar Breskens) in stand houden en zo bijdragen aan een positief imago van Zeeland als dé provincie waar je moet zijn voor de zee en het zeezwemmen.

In 2014 werd de Scheldebeker na 50 jaar opnieuw georganiseerd. Aanleiding was de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland. Het scheepvaartverkeer op de Westerschelde werd enkele uren gestremd. Door het enorme succes van dit evenement werd besloten deze zwemtocht eens in de vijf jaar te organiseren en werd de Stichting Scheldebeker opgericht.

Mijn rol lag vooral in de opbouw van een breed en solide netwerk van betrokken instanties en personen. Daarnaast in het verzorgen van de communicatie en promotie.

www.scheldebeker.nl